FARES ART

(جداريات من الخزف (الجزائر
Tableaux en céramique (Alger)

01

02

03

04

جداريات من الخزف تمثل مختلف مشاهد الجزائر العاصمة القديمة
TABLEAUX DE CERAMIQUE REPRESENTANT DIVERSES SCENES D’ALGER ANCIENNE